1

A Vatikán eltitkolja a világvégét? A katolikus egyház olyan információk birtokában van, amelyek az emberiség végét jelentik!

Az összeesküvés-elméletek hívei közül sokan meg vannak győződve arról, hogy a Vatikán olyan titkok birtokában van, melyek óriási jelentőséggel bírnak az emberiségre nézve. Az egyik ilyen a fatimai jelenések üzenete, ami szerintük a világvége eljövetele.

Fatima a jelenések óta az egyik legfontosabb katolikus zarándokhely.

A fatimai titkok

1917-ben a portugáliai Fatima városának közelében megjelent a Szűzanya három gyereknek. A római katolikus egyház elfogadott ténynek nyilvánította a hihetetlennek hangzó történetet, így azóta is a legnagyobb jelentőséggel bíró jelenések között tartják számon az itteni víziót.

A három pásztorgyerek éppen a nyáj őrzésével volt megbízva, közben pedig kövekből kis házat építettek Fatima városa mellett, egészen pontosan Cova da Iriában. Ekkor váratlanul fényt láttak, melyet elsőre villámnak véltek, de közvetlenül utána, kicsit távolabb másodjára is észrevették a fényt. A világosságban egy csodaszép, ragyogó nő állt, aki az ujjai között rózsafüzérét morzsolgatta. A gyermekek azt állították, a hölgy azt mondta nekik, hogy jöjjenek el az egymást követő hónapok 13. napján, ugyanabban az órában. Így is tettek, és elmondásuk szerint a hölgy mind az öt alkalommal megjelent, egy-egy történetet magával hozva. Ezeket nevezzük fatimai titkoknak.

Az utolsó jelenés 1917. október 13-án zajlott le, melynek – eltérő adatok szerint – 30-70 ezer ember volt szemtanúja. Állításuk szerint a ragyogó hölgy azt mondta, hogy ő a rózsafüzér királynője, és megkérte a gyerekeket, hogy állítsanak kápolnát a tiszteletére. Az épület és a mellette elterülő bazilika azóta is rengeteg hívőt vonz a környékre.

Egy, kettő, három titok

Az első titok a pokol látomásáról szólt, melynek során a félelem és a rettegés elevenedett meg. A történet szerint a Szűzanya egy olyan tűztengert mutatott a gyerekeknek, melyben emberi formájú, mégis ijesztő démonok jelentek meg. A második titok visszautalt az első szörnyűséges poklára, majd az Istentől kapott jelekről beszélt, melyek egy szörnyű háború végét szimbolizálták.

A három rejtély közül Lúcia de Jesus dos Santos kettőt még 1941-ben megosztott a nagyközönséggel, azonban a harmadikat csak 2000-ben hozták nyilvánosságra. Eszerint egy angyal lángoló karddal támadta meg a Szűzanyát, de a lángok kialudtak, amint Máriához értek. Ekkor az angyal a Földre mutogatva a bűnbánatot ismételgette. Ezután egy hegyet mutatott, melyen egy nagy fakereszt állt, és ez előtt haltak meg az emberek. A kereszt alatt pedig két angyal állt, ők fogták fel a halottak vérét.

A három gyermek: Lúcia, Francisco és Jacinta

Világvége jön?

Az egyház hitelesítése ellenére sokan kételkednek abban, hogy valóban megtörténtek a látomások. Azonban a mindenben konspirációt kereső emberek elmélete szerint nemcsak hogy megtörténtek, de fontos mondanivalójuk is van, mégpedig az emberiség szörnyű csapásaival kapcsolatosak, illetve a világvégét jelzik. Szerintük – és az egyház álláspontja szerint is – az első két titok az első világháború végét, illetve a második kezdetét jelenti.

Míg azonban a harmadik titok jelentésével kapcsolatban a Vatikán az ateista törekvések elleni küzdelmet és a II. János Pál pápa elleni merényletet említi, más vélemények szerint annak az emberiség pusztulásához van köze. Úgy gondolják, a Vatikán pontosan tudja, hogy mi fog történni. Sokak szerint az idegenek létezését is igyekszik titkolni az egyház, pedig akadnak ősi információk. Ha többet akarsz tudni, kattints ide!

A látnok Lúcia nővér levele:

“J. M. J.

Az 1917. július 13-án, a fatimai Béke-völgyben kinyilatkoztatott titok harmadik része:

Az én Istenem iránti engedelmességből – aki Őexcellenciája, a Főtisztelendő leiriai Püspök úr, valamint Ön és az én szentséges Anyám által adott erre parancsot nekem – írok Önnek.

A két, már korábban elmondott rész után Miasszonyunk bal oldalán, egy kicsit magasabban láttunk egy angyalt, bal kezében lángpallossal; szikrázva lángokat bocsátott ki magából, mintha föl akarná gyújtani a világot; de a lángok kialudtak, amikor találkoztak a Miasszonyunk felénk nyújtott jobbjából áradó sugárzással. Az Angyal jobb kezével a Földre mutatva hangos szóval mondta: ‘Bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat!’

Egy igen nagy fényességben, ami Isten, láttunk ‘valami olyasmit, mintha tükör előtt vonultak volna emberek’, láttunk egy fehérbe öltözött püspököt ‘akiről úgy gondoltuk, ő a Szentatya’. Sok más püspök, pap, szerzetes és szerzetesnő ment föl egy meredek hegyre, melynek csúcsán nagy kereszt állt fatörzsekből, mintha hántolatlan paratölgy lett volna; a Szentatya, mielőtt odaért, egy félig lerombolt, félig düledező városon ment keresztül botladozó léptekkel, fájdalommal és aggodalommal telve imádkozott az út mentén heverő holtak lelkéért; fölérve a hegy tetejére, térdre borult a nagy kereszt lábánál, és egy csoport katona lőfegyverekkel és nyíllal tüzelve rá, megölte őt. Ugyanígy haltak meg egymás után csoportokban a püspökök, papok, szerzetesek és szerzetesnők, különféle világi emberek, különböző társadalmi osztályokból és állásokból való férfiak és nők.

A kereszt két szára alatt két angyal állt, mindegyiknél kristály öntözőkanna, melybe összegyűjtötték a vértanúk vérét, s öntözték vele az Istenhez közeledő lelkeket.

Kelt Tuyban, 1944. március

Szűzanya ezt mondta Lúciának:

,,Menj gyermekem és add tudomására aaz embereknek amit mondok. Én melletted leszek! A világra borzalmas büntetés vár a XX. századtól. Az emberek nem teljesítették Isten parancsát, ahogy azt a Teremtő kívánta. Mindenütt a sátán uralkodik, kényszeríti az emberiséget, hogy gyűlöljék egymást, és készítsenek olyan fegyvert, amelyik perceken belül megsemmisíti az egész világot. Az emberiség fele elpusztul ezáltal. Ez a büntetés keményebb lesz, mint a vízözön! Pusztulnak kicsik, nagyok, erősek, gyengék. Az egyházra is rossz idők járnak. Ez az idő a megpróbáltatások ideje lesz! A sátán békétlenséget, hitetlenséget terjeszt! Majd Rómát is megcélozza! Akiknek gyenge a hite mind elvesznek. Isten szörnyű természeti csapásokat bocsájt a földre, tűz, füst, vízáradat, orkán, hideg jégeső, földrengés kíséretében. Mindenki elpusztul, aki Isten ellen vét. Akik élve maradnak, irígyelni fogják azokat, akik már meghaltak. Ilyen borzalmakat senki sem vár, de ez mégis eljön azért, hogy a Teremtő megbüntesse az ellene lázadókat. Mindenhol a halál fog uralkodni, mert a rossz kihívta Isten haragját. Akik hűek maradtak, azok túlélik azt, és még hűségesebbek lesznek. Hívok mindenkit aki Krisztus követője! Jaj azoknak, akik nem akarják a világ javulását, és még rosszabb lesz minden!”

forrás: magnificat.ro / leleplezo.eu

Szólj hozzá

admin

One Comment

  1. Pont éppen a vallás és a primitív vak hitetek az, ami romba dönti az egész világot, ami gátja a civilizált, felvilágosult társadalom építésének. A vallás(ok) miatt, ill. azokra hivatkozva folynak tömegírtasok evezerdek óta… Amíg ez a sötétség nem tūnik el, addig valóban nem lesz nyugalma az emberiségnek.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.