A gyászoló fiú megkérdezte Ferenc pápát, hogy édesapja a mennybe jutott-e. A válasz mindenkit meglepett

Ferenc pápa 2018-ban látogatást tett a Keresztes Szent Pál Egyházközösségbe, Rómába. A környék gyermekei kérdéseket tehettek fel a pápának, amire ő sorra válaszolt. Amikor azonban az egyik gyermek sorra került, váratlan érzelmi fordulat következett be.

A kisfiú, Emanuele a mikrofonhoz érve szerette volna feltenni a kérdését, azonban zavarba jött es lefagyott.

“Nem tudom mondani.”

Ekkor Ferenc pápa kedvesen és közvetlenül ezt mondta:

“Gyere ide és mondd a fülembe.”

Némi bíztatással és a pápa egyik segítségével Emanuele összeszedte a bátorságát és odament hozzá az emelvényre. A pápa és a kisfiú ekkor komoly eszmecserét folytatott egymás között, amit a jelenlévők nem hallhattak.

Szemmel láthatóan érzelmes pillanatok játszódtak le.

Emanuele ezután visszatért az ülőhelyére. Ferenc pápa megkérdezte Emanuele-t, hogy megoszthatja-e a tömeggel mindazt, amit beszélgettek. Emanuele igent mondott.

Emanuele elmesélte neki, hogy az édesapja pár éve elhunyt. Nem volt hívő ember, azonban mind a négy gyermekét megkereszteltette. Jó ember volt. Arra volt kíváncsi, hogy a mennyországba jutott-e?

A pápa ezt mondta:

“Bár nem volt hívő ember, mégis megkereszteltette a gyermekeit, mert a szíve nemes volt. Egyedül Isten határozhatja meg, hogy ki jut a mennybe. Mégis hogyan kezelne Isten egy olyan embert, mint ő? Mit gondoltok? Mondjátok ki! Úgy gondoljátok, hogy Isten megtagadta volna maga mellől? Elhagyja-e Isten a gyermekeit?”

A tömeg nemmel válaszolt.

“Íme Emanuele, ez hát a válasz a kérdésedre. Isten biztosan büszke az édesapádra, hogy nem hívő ember létére mégis megkereszteltette a fiait az ő érdekükben. Ez biztosan nagyon kedves volt Isten számára. Beszélj édesapádhoz és imádkozzál érte.”

Tudásfája

Szólj hozzá

admin